არსენალი რეზიდენსში A და B ბლოკის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს.

არსენალი რეზიდენსში A და B ბლოკის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს.

A ბლოკში მიმდინარეობს ბოლო სართულის ვერტიკალური კონსტრუქციის არმირება, ყალიბების მოწყობადა დაბეტონება.მე-3 სართულის ჩათვლით მიმდინარეობს ბლოკითმოწყობის სამუშაოები. მონოლითური კარკასის 90% დასრულებულია.

B ბლოკში მიმდინარეობს პარკინგის მეორედონის გადახურვის სამუშაოები.