არსენალი რეზიდენსი საქართველის უძრავი ქონების გამოფენაზე ექსპო ჯორჯიაში
არსენალი რეზიდენსი საქართველის უძრავი ქონების გამოფენაზე ექსპო ჯორჯიაში

26-28 აპრილს, ექსპოჯორჯიაშიგამართულსამშენებლოდაუძრავიქონებისგამოფენაზე GREA-მ "არსენალირეზეინდენსის" პროექტიწარადგინა, რომლისგაყიდვებისადამარკეტინგისმიმართულებასკომპანიაექსკლუზიურადუკვე 1 წელიამართავს. არსენალირეზიდენსისდაზოგადადგამოფენისმიმართინტერესიწელსსაკმაოდმაღალიიყო. სტენდისსტუმრებიგაეცნენპროექტსდაკომპანიისსპეციალურშეთავაზებებს. არსენალირეზიდენსიახალიგამორჩეულიმულტიფუნქციურისაცხოვრებელიუბანიაავლაბარში, რომელიცსამებისსაკათედროტაძრიდან 650 მეტრშიმდგებარეობს. პროექტისმშენებლობააქტიურფაზაშია.

არსენალი რეზიდენსში A და B ბლოკის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს.
არსენალი რეზიდენსში A და B ბლოკის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს.

A ბლოკში მიმდინარეობს ბოლო სართულის ვერტიკალური კონსტრუქციის არმირება, ყალიბების მოწყობადა დაბეტონება; მე-3 სართულის ჩათვლით მიმდინარეობს ბლოკითმოწყობის სამუშაოები; მონოლითური კარკასის 90% დასრულებულია. B ბლოკში მიმდინარეობს პარკინგის მეორედონის გადახურვის სამუშაოები.

არსენალი რეზიდენსში აქტიურად მიმდინარეობს A და B ბლოკის მშენებლობა
არსენალი რეზიდენსში აქტიურად მიმდინარეობს A და B ბლოკის მშენებლობა

A ბლოკში მიმდინარეობს ბოლო სართულის ვერტიკალური კონსტრუქციის არმირება, ყალიბების მოწყობადა დაბეტონება; მე-3 სართულის ჩათვლით მიმდინარეობს ბლოკითმოწყობის სამუშაოები; მონოლითური კარკასის 90% დასრულებულია. B ბლოკში მიმდინარეობს პარკინგის მეორედონის გადახურვის სამუშაოები.

არსენალი რეზიდენსის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია
არსენალი რეზიდენსის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია

არსენალი რეზიდენსის მშენებელობა აქტიურ ფაზაშია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პირველი საცხოვრებელი სართულის ფილის მოწყობის სამუშაოები.

არსენალი რეზიდენსის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო
არსენალი რეზიდენსის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო

პირველ საცხოვრებელ ბლოკში მიმდინარეობს საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები. სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებს კომპანია MBG

ბინების წინასწარი გაყიდვები დაიწყო
ბინების წინასწარი გაყიდვები დაიწყო

არსნელი რეზიდენსი გთავაზობთ ბინებს 57 კვ.მ-დან, პრემიუმ მწვანე კარკასის მდგომარეობით.