Არსენალის რეზიდენში A ბლოკის მონოლითური სამუშაოები დასრულებულია!

Არსენალის რეზიდენში A ბლოკის მონოლითური სამუშაოები დასრულებულია!

A ბლოკში გრძელდება: 

  • ფასადისშევსება ბლოკით, რომელიც  1 თვეში სრულდება
  • ბინებში ტიხრების ამოყვანა 
  • ფასადის მოპირკეთება ძველი საფასადე აგურით
  • აივნის მოაჯირების მონტაჟი  
  • ვენტილაციისა და სახანძრო უსაფრთოხების სამონტაჟო სამუშაოები 

B ბლოკში:

  • მიმდინარეობს მე-2 სართულის ვერტიკალური კონსტრუქციის არმირება, ყალიბების მოწყობა და დაბეტონება.